Hosszú távú és fizetős beruházási projektek az interneten, Az irodaházak és a rozsdaövezetek lehetnek a nyertesek


Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

hosszú távú és fizetős beruházási projektek az interneten

Túróczi Imre, főiskolai tanár, Pallasz Athéné Egyetem Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Zéman Zoltán, egyetemi tanár, Szent István Egyetem, intézetigazgató, Üzleti Tudományok Intézete Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll.

hosszú távú és fizetős beruházási projektek az interneten

Összefoglalás Egy vállalat növekedéséhez és versenyképességének megtartásához elengedhetetlen a megfelelő források rendelkezésre állása.

Ehhez pedig a tulajdonosok és a vállalatvezetők tudatos befektetési politikája, a vállalat megfelelő pénzügyi menedzselése és jól működő külső pénzügyi rendszer, megfelelő és magas szintű pénzügyi szolgáltatás szükséges, hogy a beruházásokhoz és a működéshez szükséges források megfelelő mértékben rendelkezésre álljanak. A pénzügyi forrásokat elsősorban a bankoktól tudják beszerezni a vállalkozások.

Analysis and Control of Corporate Investment Decisions

A bankoknak jelentős expanziót kell végrehajtaniuk a hitel- és befektetői piacon: megtérülési kérdésekben jelentősen redukálniuk kell a költségeiket, további konszolidációkat, hálózatcsökkentést kell végrehajtani, új piacok feltárása mellett. Legfőképpen viszont, a növekedés érdekében, a kockázatok jobb felmérésével a bizalomnak kell erősödnie: a kkv-szektor irányában a banki piac innovációi, a szektor strukturális és életcikluson alapuló jobb megismerése, az igények pontosabb kielégítése segít ebben.

Journal of Economic Literature JEL kódok: G19, G3, G32, R11, R13 Kulcsszavak: befektetés, jövedelmezőség, vállalati pénzügyek, gazdálkodás, kkv Analysis and Control of Corporate Investment Decisions Summary To ensure corporate growth and preserve competitiveness, the availability of appropriate resources is inevitable.

hosszú távú és fizetős beruházási projektek az interneten

This requires a proactive investment policy from the owners and company managers, adequate financial management and a well-functioning external financial system, and adequate and high-quality financial service to provide sufficient sources for investments and operation. Businesses predominantly obtain financial resources from banks.

hosszú távú és fizetős beruházási projektek az interneten

Banks need to implement a major expansion in the credit and investment market: they must significantly reduce costs in relation to return, they need to carry out further consolidations shorten the chain, and simultaneously find new markets.

Most importantly, they must strengthen confidence by a better assessment of risks in order to boost growth.

A Bankmonitortól megoldást és választ kapsz!

This can be facilitated by banking market innovation applied to the SME sector, a better understanding of the sector on a structural and life-cycle basis, and a more accurate response to the needs and demand.

Journal of Economic Literature JEL codes: G19, G3, G32, R11, R13 Keywords: investment, profitability, corporate finance, management, SME Bevezetés — a pénzügyi döntések a vállalkozások életében A gazdálkodó szervezeteket tulajdonosaik azzal a céllal hozzák létre, hogy annak üzleti tevékenységéből nyereséget 1 jövedelmet realizálhassanak, mely révén vagyonukat is növelhetik.

Ugyanakkor a gazdálkodó szervezet értéknövelő, nyereséges működéséhez a megfelelő források rendelkezésre állása kulcsfontosságú kérdés. Annak érdekében, hogy a gazdálkodó szervezetek megkezdhessék működésüket, beindíthassák termelési vagy szolgáltatásnyújtási tevékenységüket, fokozzák annak színvonalát és hatékonyságát, fedezni tudják folyó költségeiket, beruházási, fejlesztési tevékenységeket valósíthassanak meg, pénzügyi forrásokra finanszírozásra is szükségük van.

Építőipari hitelezés

A vállalat menedzsmentjének, a tulajdonos elvárásainak megfelelően, a működés során számos döntést kell meghoznia Karmazin, — Amikor döntésekről beszélünk, a felmerülő lehetőségek közötti választást értjük, a rendelkezésre álló információk birtokában. A pénzügyi menedzsment legmodernebb elméletei ezt úgy oldják meg, hogy a vállalat alapvető célja az adott bizonytalansági és kockázati tényezők jelenléte mellett a vállalat piaci értékének maximalizálása. A stratégiai pénzügyi hosszú távú és fizetős beruházási projektek az interneten két kategóriába sorolhatjuk aszerint, hogy a mérleg eszköz- beruházási döntés vagy forrás- finanszírozási döntés oldalát érintik.

Költség-haszon elemzés Dr. Túróczi Imre A tervezett turisztikai szolgáltatások, fejlesztések értékelésénél egyszerűen alkalmazható és alkalmazandó technika. Egydimenziós vizsgálatot jelent, a diszkontált bevételek és költségek pozitív különbsége a fejlesztés mellett érvel, az optimális variáció kiválasztásához pedig a költség-haszon ráta kiszámítása ad támpontot. Az elemzés egyszerűsége ellenére mélyreható, de hosszú távra nem célszerű alkalmazni a pénzértékben nehézkesen kifejezhető hatások miatt. A turizmusban a turisztikai infrastruktúra beruházásaihoz, a turisztikai szuprastruktúra szolgáltatóinak beruházásainak működtetéséhez köthető az elemzési módszer.

Ezek a pénzügyi döntések azonban csak akkor lehetnek hatékonyak, amennyiben körültekintően, a vállalkozás belső és külső környezetéhez maximálisan alkalmazkodva születnek meg.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a megállapítást sem, miszerint a pénzügyi döntéseknek illeszkedniük kell a tulajdonosok célrendszeréhez Katits, — Általánosan megfogalmazva azt mondhatjuk, hogy a vállalkozások rövid távú céljai a megfelelő és stabil likviditás elérése, vagyis a folyamatos működőképesség fenntartása.

A rövid távú célok alapozzák meg a hosszú távra megfogalmazott célokat, azaz a hosszú távú nyereséges működést és a profit maximalizálását.

Üdvözlünk az INTERNETEN!

Napjainkban egyre többet olvashatunk azonban egy más szemszögből elemzett célmeghatározásról is, miszerint egy vállalkozás hosszú hosszú távú és fizetős beruházási projektek az interneten célja nem más, mint a tulajdonosi vagyon maximalizálása.

Ez a megközelítés amerikai közegből indul, ahol a részvénytársasági forma a meghatározó. Így a tulajdonosi vagyon a részvények számának és a napi árfolyamának szorzatával egyenlő.

hosszú távú és fizetős beruházási projektek az interneten

A tulajdonosi vagyon növelése a részvények árfolyamának növelésével érthető el Katits, — Minden olyan pénzügyi döntés, amelynek hatására a részvények árfolyama emelkedik, növeli a vállalkozás vagyonát, így ezek a döntések jó döntésnek minősülnek Pataki et al. Ezt a megközelítést azonban csak a tőzsdén működő részvénytársaságok esetében lehet alkalmazni, másrészt felvetődik a kérdés, hogy létezik-e közvetlen kapcsolat egy pénzügyi döntés jó vagy rossz mivolta, valamint a vállalati részvény árfolyama között?

hosszú távú és fizetős beruházási projektek az interneten

Erre talán a legjobb választ egy rövid kitekintés adhat: őszén szerte a világban zuhanni kezdtek az árfolyamok. Valószínűleg nem állíthatjuk azt, hogy a vállalatvezetők mindenhol rossz döntést hoztak, és ennek hatására történt az árfolyamok negatív irányú elmozdulása, majd tavaszán csak jó pénzügyi döntések születtek, melynek hatására emelkedni kezdtek az árfolyamok. Tehát összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a döntések minősége és a részvényárfolyamok alakulása között nem létezik közvetlen összefüggés.

A pénzügyi döntésekre továbbá az is jellemző, hogy a vállalkozás eszközeiben, forrásaiban, vagy talán mindkettőben változást idéznek elő Katits—Varga, — A vállalatnak azon tevékenységét, amely a pénzügyi források megteremtéséhez, illetve felhasználásához kapcsolódik, a vállalkozás finanszírozásának nevezzük.